Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Lựa chọn của thời đại

Lọc
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0001

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0001

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0002

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0002

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0003

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0003

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0004

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0004

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0005

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0005

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0006

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0006

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0007

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0007

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0008

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0008

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0009

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0009

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0010

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0010

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0011

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0011

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0012

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0012

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0013

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0013

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0014

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0014

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0015

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0015

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0016

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0016

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0017

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0017

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0018

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0018

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0019

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0019

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0020

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0020

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0021

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0021

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0022

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0022

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0023

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0023

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0024

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0024

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0025

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0025

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0026

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0026

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0027

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0027

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0028

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0028

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0029

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0029

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0030

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0030

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0031

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0031

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0032

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0032

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0033

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0033

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0034

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0034

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0035

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0035

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0036

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0036

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0037

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0037

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0038

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0038

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0039

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0039

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0040

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0040

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ

Tủ Quần Áo Gỗ Công Nghiệp

Tủ quần áo là món đồ nội thất không thể thiếu trong không gian phòng ngủ. Một chiếc tủ quần áo được thiết kế một cách thông mình và hợp lý sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian của mình khi cần, giúp bạn sắp xếp quần áo một cách tiện lợi nhất.

Tại sao nên chọn tủ quần áo gỗ công nghiệp

Gỗ công nghiệp có ưu điểm về mầu sắc đa dạng và giá thành rẻ hơn gỗ tự nhiên. Ngoài ra gỗ công nghiệp không bị co ngót hay thay đổi theo thời tiết. Vì vậy lựa chọn dùng tủ áo gỗ công nghiệp là lựa chọn tất yếu. Mang nét đẹp hiện đại, không chiếm nhiều diện tích và cồng kềnh như gỗ tự nhiên mà nét đẹp thì còn đa dạng và phong phú hơn nhiều. Với đầy đủ màu sắc khác nhau.

Các mẫu tủ quần áo

Chúng tôi có đầy đủ các mẫu tủ áo để cho khách hàng lựa chọn cho phù hợp với diện tích của từng căn hộ. Chúng tôi đã thiết kế và sản xuất rất nhiều mẫu tủ như tủ 2 buồng, 3 buồng, tủ kịch trần, tủ cửa mở, tủ lùa cánh trượt.
Ngày này các căn chung cư có hình dáng và kích thước khách nhau. Nên việc tận dụng không gian phòng để thiết kế các chiếc tủ áo để tận dụng không gian làm tủ áo. Với nhiều căn phòng có kiểu góc thì chúng ta nên dùng tủ áo kiểu chữ L. Với kích thược hẹp chúng ta không có không gian để mở cánh thì nên dùng kiểu tủ lùa.
Ngoài ra việc kết hợp chiếc tủ áo để làm bàn học, bàn trang điểm và kệ tivi là rất hợp lý cho không gian phòng hẹp.

Hãy đến với noithatihouse.com để mua tủ quấn áo

Sản phẩm chất lượng, giá cả phải chăng, bảo hành lâu dài, miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Chúng tôi đã phục vụ hàng nghìn khách hàng khi đến với chúng tôi. Hãy mua ngay tủ quần áo của nội thất ihouse.

Trở thành thành viên

Nội thất ihouse

trên toàn quốc