Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Lựa chọn của thời đại

Lọc
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0301

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0301

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0300

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0300

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0159

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0159

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0024

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0024

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0099

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0099

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0037

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0037

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0139

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0139

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0121

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0121

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0096

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0096

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0072

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0072

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0149

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0149

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0079

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0079

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0120

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0120

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0119

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0119

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0131

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0131

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0148

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0148

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0141

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0141

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0069

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0069

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0150

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0150

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0132

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0132

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0143

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0143

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0154

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0154

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0156

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0156

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0086

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0086

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0138

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0138

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0174

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0174

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0173

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0173

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0170

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0170

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0168

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0168

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0167

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0167

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0165

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0165

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0162

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0162

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0161

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0161

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0160

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0160

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0158

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0158

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0157

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0157

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0155

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0155

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0153

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0153

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0152

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0152

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ
20%
MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0151

MẪU TỦ QUẦN ÁO ĐẸP TQA-0151

0 out of 5
1,600,000 đ 2,000,000 đ

Tủ Quần Áo Gỗ Công Nghiệp

Tủ quần áo là món đồ nội thất không thể thiếu trong không gian phòng ngủ. Một chiếc tủ quần áo được thiết kế một cách thông mình và hợp lý sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian của mình khi cần, giúp bạn sắp xếp quần áo một cách tiện lợi nhất.

Tại sao nên chọn tủ quần áo gỗ công nghiệp

Gỗ công nghiệp có ưu điểm về mầu sắc đa dạng và giá thành rẻ hơn gỗ tự nhiên. Ngoài ra gỗ công nghiệp không bị co ngót hay thay đổi theo thời tiết. Vì vậy lựa chọn dùng tủ áo gỗ công nghiệp là lựa chọn tất yếu. Mang nét đẹp hiện đại, không chiếm nhiều diện tích và cồng kềnh như gỗ tự nhiên mà nét đẹp thì còn đa dạng và phong phú hơn nhiều. Với đầy đủ màu sắc khác nhau.

Các mẫu tủ quần áo

Chúng tôi có đầy đủ các mẫu tủ áo để cho khách hàng lựa chọn cho phù hợp với diện tích của từng căn hộ. Chúng tôi đã thiết kế và sản xuất rất nhiều mẫu tủ như tủ 2 buồng, 3 buồng, tủ kịch trần, tủ cửa mở, tủ lùa cánh trượt.
Ngày này các căn chung cư có hình dáng và kích thước khách nhau. Nên việc tận dụng không gian phòng để thiết kế các chiếc tủ áo để tận dụng không gian làm tủ áo. Với nhiều căn phòng có kiểu góc thì chúng ta nên dùng tủ áo kiểu chữ L. Với kích thược hẹp chúng ta không có không gian để mở cánh thì nên dùng kiểu tủ lùa.
Ngoài ra việc kết hợp chiếc tủ áo để làm bàn học, bàn trang điểm và kệ tivi là rất hợp lý cho không gian phòng hẹp.

Hãy đến với noithatihouse.com để mua tủ quấn áo

Sản phẩm chất lượng, giá cả phải chăng, bảo hành lâu dài, miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Chúng tôi đã phục vụ hàng nghìn khách hàng khi đến với chúng tôi. Hãy mua ngay tủ quần áo của nội thất ihouse.

Trở thành thành viên

Nội thất ihouse

trên toàn quốc